Podjetno Poslovanje - Fakture


Programski paket podjetno poslovanje - fakture omogoča:

 • Izdajanje računov
 • Izdajanje predračunov
 • Izdajanje naročilnic
 • Izdajanje dobavnic
 • Izdajanje avansnih računov
 • Izdajanje ponudb
 • Pregled prometa
 • Zapiranje plačil
 • Iop obrazci
 • Opomini
 • Knjiga prejetih in izdanih računov
 • Knjiga prejete in izdane pošte
 • Izpis na 4 oz 2 decimalki
 • Obrnjena stopnja ddv po 76a členu
 • Šifranti: partnerji, artikli, storitve, opombe

 

Trenutna različica je 2.0

 Cena programskega paketa Podjetno poslovanje - Fakture znaša 200,00 eur + ddv.

Copyright - Venpex d.o.o., 2021